កម្មវិធីសម្ព័ន្ធ

នៅក្នុងពិភពល្បែងអនឡាញទំនើប និងចម្រុះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ វាអាចជាល្បិចសម្រាប់កាស៊ីណូ និងអ្នកលេងថ្មីៗក្នុងការរុករក។ នេះគឺជាកន្លែងដែលកម្មវិធីសម្ព័ន្ធ និងកិច្ចព្រមព្រៀងកាស៊ីណូចូលមកដោយសម្របសម្រួល និងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អ្នករាល់គ្នា។

កាស៊ីណូទាំងអស់សម្លឹងមើលការពង្រីកលទ្ធភាព និងសេវាកម្មរបស់ពួកគេដោយឥតឈប់ឈរ ហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីសម្ព័ន្ធ ពួកគេអាចប្រាកដថាព័ត៌មានត្រូវបានទាក់ទងទៅកាន់ទស្សនិកជនគោលដៅ និងទីផ្សារដែលសមស្រប ដែលវាអាចធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើន។ ជាធម្មតា នេះត្រូវបានសម្រេចដោយការចែករំលែកខ្លឹមសារ ដូចជាការពិនិត្យកាស៊ីណូថ្មី និងការផ្សព្វផ្សាយពិសេសដែលទាក់ទាញអតិថិជន។