គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

Aaron Thompson
PublisherAaron ThompsonPublisher
WriterVannak SivWriter

នៅ CasinoRank យើងដឹងយ៉ាងពេញលេញអំពីភាពឯកជនដែលអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន និងគួរទទួលបាននៅពេលរុករក និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ យើងទទួលស្គាល់ថាការប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងមានសារៈសំខាន់ដូចជាការការពារតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងធានាថាព័ត៌មានរបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាព សុវត្ថិភាព និងប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវ។

នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ យើងរៀបរាប់អំពីវិធីសាស្រ្តដែល CasinoRank ប្រើដើម្បីប្រមូល រក្សា ហើយបន្ទាប់មកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។

នរណាម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ CasinoRank កំពុងធ្វើដូច្នេះដោយមានការយល់ព្រមថាពួកគេយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ហើយថាយើងមានឱកាសប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមរបៀបដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើណាម្នាក់មិនយល់ស្របជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមរបៀបដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាព ពួកគេត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ CasinoRank រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែគោលការណ៍ឯកជនភាពនៅចំណុចណាមួយ។ បន្ទាប់ពីទទួលបានការជូនដំណឹងផ្ទាល់ខ្លួនអំពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ ឬបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ ប្រសិនបើពួកគេបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។

ការប្រើប្រាស់ខូឃី

យើងប្រើប្រាស់ខូឃីនៅលើគេហទំព័រនេះ។ ខូគីគឺជាឯកសារដែលត្រូវបានដាក់នៅលើថាសរឹងរបស់ឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ។ ខូគីមានព័ត៌មានដែលនឹងត្រូវបានប្រើជាបន្តបន្ទាប់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលចូលមើលគេហទំព័រនេះ។ ខូគី និងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេដើម្បីរក្សាទុក និងរក្សាទុកព័ត៌មានលម្អិតនៃការចូលគេហទំព័រ និងការប្ដូរតាមបំណងណាមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចដាក់នៅលើគេហទំព័រគឺជារឿងធម្មតាណាស់។ CasinoRank ប្រើប្រាស់ខូគីសម្រាប់គោលបំណងប្រតិបត្តិការគេហទំព័រតែប៉ុណ្ណោះ។

សូមអានបន្ថែមអំពីគោលការណ៍ខូគីរបស់យើងនៅទីនេះ។

CasinoRank ក៏ប្រមូលអាសយដ្ឋាន IP ដែលជាផ្នែកមួយនៃវិធានការសុវត្ថិភាព ដោះស្រាយបញ្ហា និងកិច្ចការរដ្ឋបាល ក៏ដូចជាសម្រាប់គោលបំណងស្ថិតិផងដែរ។ អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកអាចត្រូវបានកត់ត្រាដោយម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រជាក់លាក់មួយ។ អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកមានលេខដែលមានតែមួយគត់សម្រាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ចងចាំតំបន់សាធារណៈនៃគេហទំព័រ

អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គួរតែដឹងថាព័ត៌មានណាមួយដែលត្រូវបានផ្តល់នៅក្នុងតំបន់សាធារណៈនៃគេហទំព័រដោយអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រណាមួយរបស់យើងនឹងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាព័ត៌មានសាធារណៈ។ អនុសាសន៍របស់យើងគឺថាអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅតែមិនយល់ស្រប និងពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬព័ត៌មានលម្អិត។

អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គួរតែដឹងថា ព័ត៌មានទាំងឡាយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើផ្ទាំងសារ វេទិកា កន្លែងជជែក ឬនៅក្នុងតំបន់សាធារណៈផ្សេងទៀតនៃអ៊ីនធឺណិត អាចត្រូវបានទទួល និងប្រើប្រាស់ដោយប្រតិបត្តិករភាគីទីបី។

ដូច្នេះហើយ អ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬសារដែលមិនមានការស្នើសុំ។ យើងមិនអាចអនុវត្តការគ្រប់គ្រងលើភាគីទីបីបានទេ ដូច្នេះសូមជ្រាបថា ប្រសិនបើអ្នកដាក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬព័ត៌មានលម្អិតនៅលើតំបន់សាធារណៈនៃគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកអាចនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យ។

ទំនាក់ទំនង

ម្តងម្កាល CasinoRank នឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងដែលបានផ្តល់ ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីព័ត៌មានថ្មីៗនៃគេហទំព័រ និងសេវាកម្មដែលអ្នកបានចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់ពីមុន។ ប្រសិនបើអ្នកបានផ្ដល់ការយល់ព្រមឱ្យយើងទាក់ទងអ្នក ពេលខ្លះយើងអាចទាក់ទងអ្នកតាមរយៈសារសម្រាប់សេវាកម្មដែលមិនពាក់ព័ន្ធ។

យើងផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវលទ្ធភាពក្នុងការដកខ្លួនចេញពីការទទួលសារពីយើង។ នៅពេលយើងស្នើសុំព័ត៌មានរបស់អ្នក អ្នកអាចចាប់យកឱកាសនេះ។ អ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចដកខ្លួនចេញពីបញ្ជីទំនាក់ទំនងដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកនៅតែអាចទទួលបានសារសំខាន់ៗ។

វាត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងផ្នែកនេះនូវអ្វីដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាសារសំខាន់។ ព័ត៌មានអំពីរបៀបឈប់ជាវពីការទំនាក់ទំនងជាមួយ CasinoRank នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងទាំងអស់ដែលយើងផ្ញើទៅអ្នក។

ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មជាក់លាក់ ឬចូលទៅកាន់ផ្នែកជាក់លាក់នៃគេហទំព័ររបស់យើង យើងប្រហែលជាត្រូវទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មាននៅចំណុចផ្សេងៗនៃការចូលរួម ឧទាហរណ៍ នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះ នៅពេលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានដោយស្ម័គ្រចិត្ត នៅពេលអ្នកបង្ហាញព័ត៌មាននៅលើតំបន់សាធារណៈនៃគេហទំព័រ ឬនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ណាមួយជាមួយយើង។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយដល់សេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រ គ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក ក៏ដូចជាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយផងដែរ។

ភាគីទីបី និងភ្នាក់ងារខាងក្រៅ

យើង​នឹង​ពិនិត្យ​មើល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​អ្នក​បាន​ផ្ដល់​ឱ្យ​យើង​ទល់​នឹង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​របស់​ភាគី​ទីបី។ ក្នុងការទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់យើង អ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវការយល់ព្រមដើម្បីអនុវត្តការបញ្ជាក់ទាំងនេះ។ ការត្រួតពិនិត្យទាំងអស់ រួមទាំងការត្រួតពិនិត្យជាមួយភ្នាក់ងារយោងឥណទាន ត្រូវបានធ្វើដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ហើយវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការវាយតម្លៃឥណទានរបស់អ្នកទេ។ យើងធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យ។

ក្នុងករណីទាំងអស់ដែលដៃគូខាងក្រៅ ឬអ្នកម៉ៅការរបស់យើងមានសិទ្ធិចូលប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នក ពួកគេត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលយើងធ្វើ។ គេហទំព័ររបស់យើងផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី ហើយប្រសិនបើអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រទាំងនេះ អ្នកគួរតែដឹងថាគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងមិនពង្រីកដល់គេហទំព័រទាំងនេះទេ។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកមានផាសុកភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងនេះដោយពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

CasinoRank អាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង ប្រសិនបើតម្រូវឱ្យធ្វើដូច្នេះដោយច្បាប់។ ក្នុងករណីភាគីទីបីចោទប្រកាន់ថាអ្នកបានរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយដែលពួកគេមាន និងអាចផ្តល់ភស្តុតាងសមហេតុផលនៃរឿងនោះ យើងអាចបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើ CasinoRank ត្រូវបានលក់ បញ្ចូលចូលគ្នា ឬរួមបញ្ចូលគ្នា វាអាចថាព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរទៅក្រុមហ៊ុនថ្មី។

អ្នកគួរតែដឹងថាព័ត៌មានណាមួយដែលផ្តល់ដោយខ្លួនអ្នកដល់ពួកយើងអាចមានទីតាំងនៅ ហើយបន្ទាប់មកដំណើរការនៅខាងក្រៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានដំណើរការនៅក្នុងទីតាំងណាមួយដែល CasinoRank ឬសាខាណាមួយ ដៃគូសហការ ឬភ្នាក់ងាររបស់យើងដំណើរការ។

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័របង្កប់ន័យការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះពួកយើងក្នុងការផ្ទេរ ឬដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅខាងក្រៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានការពារយ៉ាងល្អ យើងនឹងចាត់វិធានការខ្លាំងក្លា រួមទាំងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសុវត្ថិភាព និងបច្ចេកវិទ្យាដែលគួរឱ្យគោរព។

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរក្សាព័ត៌មានរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែធម្មជាតិនៃអ៊ីនធឺណិតរារាំងយើងពីការធានាការបញ្ជូនគឺមានសុវត្ថិភាព 100% ។ នេះមានន័យថាយើងមិនអាចទទួលយកទំនួលខុសត្រូវ ឬទំនួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារកំហុសក្នុងការបញ្ជូន ការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីភាគីទីបី ឬមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលលើសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។

អ្នកក៏មានតួនាទីលេងដែរ។

អ្នកមានតួនាទីក្នុងការធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកមានសុវត្ថិភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិត ហើយព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅតែមានសុវត្ថិភាព និងសុវត្ថិភាព។ អ្នកមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាលេខសម្គាល់ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកនៅតែមានសុវត្ថិភាព ហើយអ្នកគួរតែពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីរបៀប និងកន្លែងដែលអ្នកចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នក។

យើងក៏ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើសក្នុងការកែតម្រូវ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬដកចេញផ្នែកខ្លះនៃព័ត៌មានរបស់អ្នក ហើយអ្នកអាចធ្វើសកម្មភាពនេះ ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញ ឬភាពត្រឹមត្រូវរបស់វា។ យើងរក្សាសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការកំណត់ថ្លៃសមរម្យសម្រាប់ការផ្តល់ច្បាប់ចម្លងនៃព័ត៌មានណាមួយ។

ជាលទ្ធផលនៃការលុបព័ត៌មាន សេវាកម្ម ឬផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រអាចនឹងលែងមានសម្រាប់អ្នកទៀតហើយ។ ក្នុងករណីនេះ គោលការណ៍របស់យើងមិនផ្តល់ការបង្វិលសងវិញទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ព័ត៌មានរបស់អ្នកអាចនៅតែត្រូវបានរក្សាទុកដោយពួកយើង ដើម្បីអាចឱ្យពួកយើងដោះស្រាយបញ្ហា បញ្ចប់ជម្លោះ ត្រូវប្រាកដថាកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងនៅតែមាន ហើយដើម្បីធានាថាយើងកំពុងគោរពតាមតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ បច្ចេកទេស និងរដ្ឋបាលទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ គេហទំព័ររបស់យើង។

អ្នកប្រើប្រាស់ newcasinorank.com កំពុងទទួលយកថាពួកគេយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានតាមរបៀបដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍នេះ។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើណាម្នាក់មិនយល់ស្របជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមរបៀបដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាព ពួកគេត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ newcasinorank.com រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនៅចំណុចណាមួយ។

About the author
Aaron Thompson
Aaron Thompson
About

Aaron "AceRanker" Thompson ដែល​កំពុង​សាទរ​ពី​តំបន់​ត្រជាក់​នៃ​ប្រទេស​កាណាដា​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ឧស្សាហកម្ម​កាស៊ីណូ​ឡើង​កម្ដៅ​ជាមួយ​នឹង​ការ​យល់​ដឹង​ថ្មីៗ​របស់​គាត់។ ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមដឹកនាំ NewCasinoRank គាត់តែងតែស្វែងរករឿងធំបន្ទាប់ ដោយធានាថាអ្នកអាននៅពីមុខខ្សែកោង។

Send email
More posts by Aaron Thompson