លក្ខខណ្ឌ

Aaron Thompson
PublisherAaron ThompsonPublisher
WriterVannak SivWriter

នៅពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ CasinoRank សូមចំណាំថាអ្នកយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់យើង ហើយអ្នកគួរតែធ្វើឱ្យខ្លួនអ្នកដឹងពីចំណុចខាងក្រោម៖

ដែនកំណត់

ដោយសារតែ CasinoRank អាចចូលប្រើបានតាមអ៊ីនធឺណិតពីគ្រប់ទិសទីជុំវិញពិភពលោក យើងអាចទទួលបានពីប្រទេសដែលមានច្បាប់ផ្សេងគ្នាសម្រាប់ហ្គេមអនឡាញ ជាងអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនរបស់យើង។ វាមិនមែនជាការអនុវត្តជាក់ស្តែងសម្រាប់ពួកយើងក្នុងការស្វែងយល់ថាតើច្បាប់ទាក់ទងនឹងអ្នក និងថាតើអ្នកអាចប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងបានដែរឬទេ។

ដូច្នេះហើយ យើងបានដាក់កម្រិតលើអ្នកលេងមកពីផ្នែកខ្លះនៃពិភពលោក។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការងាររបស់យើងក្នុងវិស័យនេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងមានសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ ឬលើសពីអាយុស្របច្បាប់នៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់ពួកគេ ទោះជាមួយណាខ្ពស់ជាង។

ដើម្បីធានាថាអនីតិជនមិនចូលទៅកាន់គេហទំព័រនោះ CasinoRank រក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំភស្តុតាងនៃអាយុ។ រាល់ការលេង ឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដោយអនីតិជននឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងប្រាក់ចំណូលឈ្នះៗដែលបុគ្គលបានទទួល។ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គេហទំព័រ​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ទេ​ដែល​យុត្តាធិការ​ក្នុង​តំបន់​នោះ​ហាម​ប្រាម​មនុស្ស​មិន​ឱ្យ​លេង។

ការចូលរួម

អ្នកលេងដែលប្រើគេហទំព័រ CasinoRank ធ្វើដូច្នេះដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន ហើយទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។ អ្នកលេងដែលភ្នាល់ប្រាក់ពិតប្រាកដកំពុងធ្វើដូច្នេះ ខណៈពេលដែលបង្ហាញថាពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដូច្នេះដោយស្របច្បាប់។

យើងមិនអាចផ្តល់ការធានាណាមួយទាក់ទងនឹងស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់របស់អ្នកលេងដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រាក់ពិតប្រាកដនៅលើគេហទំព័រខាងក្រៅណាមួយឡើយ។

លក្ខខណ្ឌ, ច្បាប់ទូទៅ

វិធានទាំងនេះអនុវត្តចំពោះរាល់សកម្មភាពខាងក្រោម៖

 • ធ្វើជាភ្ញៀវនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។
 • ការបង្កើតគណនីជាមួយគេហទំព័រ
 • ការប្រើប្រាស់ប្រាក់ពិត ឬប្រាក់រង្វាន់នៅលើគេហទំព័រ
 • យករង្វាន់ពីគេហទំព័រ

ខាងក្រោមនេះគឺជាផ្នែកទាំងអស់នៃលក្ខខណ្ឌនៃគេហទំព័រ៖

 • ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកឈ្នះ អ្នកអាចរកបានសម្រាប់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលរៀបចំដោយគេហទំព័រ។ យើងនឹងព្យាយាមការពារឯកជនភាពរបស់អ្នកជានិច្ចក្នុងអំឡុងពេលទាំងនេះ។
 • អ្នកយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ រួមទាំងការកែប្រែដែលបានចែង។
 • ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនយល់ ឬយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌ អ្នកនឹងដកខ្លួនអ្នកចេញពីគេហទំព័រ ឬមិនត្រឡប់មកវិញ។
 • អ្នកធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមកាលកំណត់ (បានណែនាំ៖ ជារៀងរាល់ខែ) នៃលក្ខខណ្ឌនៃគេហទំព័រ ដើម្បីធានាថាអ្នកកំពុងរក្សាខ្លួនអ្នកនូវព័ត៌មាន និងទាន់សម័យ។
 • ទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាអ្នកមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ គឺស្ថិតនៅតែជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការបំពេញតាមតម្រូវការអាយុទាំងអស់សម្រាប់យុត្តាធិការរបស់អ្នក និងធានាថាមិនមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកច្បាប់ ឬផ្សេងទៀតណាមួយដែលរារាំងអ្នកពីការលេងនៅលើគេហទំព័រនោះទេ។
 • ការប្រើប្រាស់ ឬការចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង មនុស្សម្នាក់នឹងមិនស្វែងរកសេវាកម្ម សកម្មភាព សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ ឬខ្លឹមសារផ្សេងទៀតណាមួយរបស់យើងដែលមានលក្ខណៈប្រមាថ អាសអាភាស មិនសមរម្យ ឬមិនសមរម្យឡើយ។
 • អ្នកទស្សនា និងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នឹងយល់ព្រមមិនអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើគណនីរបស់ពួកគេទៅកាន់ភាគីទីបីណាមួយ ឬពួកគេនឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធីដើម្បីចូលប្រើគេហទំព័រជំនួសឱ្យពួកគេ។
 • អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែយល់ថា វាមិនតម្រូវឱ្យដាក់ប្រាក់ ឬដាក់ភ្នាល់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញ ហើយប្រើប្រាស់កម្មវិធីនោះទេ។
 • អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់យល់ព្រមសងប្រាក់លើ CasinoRank បុគ្គលិក នាយក មន្ត្រី និងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ ឬពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ អង្គការ ឬបុគ្គលទាំងអស់ ប្រឆាំងនឹងបំណុល ការចំណាយ ការចំណាយ ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ ឬប្រតិបត្តិការណាមួយដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

ប្រតិបត្តិការរួមមាន ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចាំបាច់ចំពោះ៖

 • ទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងឡើងវិញ
 • ការប្រើប្រាស់ ឬប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវសម្ភារៈដែលផ្តល់ដោយគេហទំព័ររបស់យើង។
 • ទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងឡើងវិញ
 • ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។
 • ទទួលយករង្វាន់ណាមួយពីគេហទំព័ររបស់យើង។

គោលនយោបាយម៉ាក

អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នឹងផ្តល់សំណងដល់ CasinoRank បុគ្គលិក នាយក មន្ត្រីរបស់យើង និងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ ឬពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ អង្គការ ឬបុគ្គលទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងការទទួលខុសត្រូវ ការចំណាយ ការចំណាយ ឬការខូចខាតដែលកើតឡើងពីសកម្មភាពណាមួយ ផ្លូវច្បាប់ ឬផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកលេង ឬភាគីទីបីធ្វើសកម្មភាព។ ក្នុងនាមអ្នកលេង។

នេះតំណាងឱ្យអន្តរកម្ម ឬការចូលរួមទាំងអស់ជាមួយ CasinoRank បុគ្គលិករបស់យើង នាយក មន្រ្តី និងភ្នាក់ងារ អង្គការ ឬបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ជាចាំបាច់ចំពោះសកម្មភាពណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារតែឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មហ្គេមអនឡាញសម្រាប់យុត្តាធិការរបស់អ្នកលេងជាក់លាក់នោះទេ។

អ្នកប្រើប្រាស់មិនមានសិទ្ធិណាមួយចំពោះឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម CasinoRank លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ (ឧទាហរណ៍ បន្ទាត់ទូទាត់) ឬសម្ភារៈ លក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រ កម្មវិធី ឬទំនាក់ទំនងរបស់យើង។

អ្នកលេងណាក៏ដោយដែលដាក់ពាក្យសុំបើកគណនីប្រាក់ពិតប្រាកដជាមួយយើង ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យយើង និងភ្នាក់ងារណាមួយដែលធ្វើការតាមសំណើរបស់យើង ដើម្បីពិនិត្យមើលការវាយតម្លៃឥណទានរបស់ពួកគេ និងថាតើពួកគេស្ថិតក្នុងទីតាំងដែលសមនឹងទទួលបានឥណទានសម្រាប់គណនីដែរឬទេ។ នេះអនុវត្តចំពោះកម្មវិធីដំបូង ក៏ដូចជាការដាក់ប្រាក់ ឬការដាក់ប្រាក់ណាមួយដែលអ្នកលេងធ្វើនៅពេលជាមួយកាស៊ីណូ។

ការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងទាំងអស់មានលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់រៀងៗខ្លួនដែលនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈតំណភ្ជាប់នៅលើទំព័រពាក់ព័ន្ធនៃការផ្សព្វផ្សាយណាមួយ។ អ្នកប្រើប្រាស់នឹងបាត់បង់សិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ប្រាក់រង្វាន់ ប្រសិនបើ T&Cs ជាក់លាក់នៃការផ្សព្វផ្សាយមិនត្រូវបានបំពេញ។ ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានដកចេញពីគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃកាស៊ីណូដែលពាក់ព័ន្ធ។

About the author
Aaron Thompson
Aaron Thompson
About

Aaron "AceRanker" Thompson ដែល​កំពុង​សាទរ​ពី​តំបន់​ត្រជាក់​នៃ​ប្រទេស​កាណាដា​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ឧស្សាហកម្ម​កាស៊ីណូ​ឡើង​កម្ដៅ​ជាមួយ​នឹង​ការ​យល់​ដឹង​ថ្មីៗ​របស់​គាត់។ ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមដឹកនាំ NewCasinoRank គាត់តែងតែស្វែងរករឿងធំបន្ទាប់ ដោយធានាថាអ្នកអាននៅពីមុខខ្សែកោង។

Send email
More posts by Aaron Thompson